O mně

Rétorikou a komunikačními dovednostmi jsem se začala hlouběji zabývat, když jsem pracovala na pozici ombudsmana v České spořitelně. Tato problematika mě oslovila natolik, že jsem změnila obor a svoji profesní dráhu a přeorientovala se z bankovnictví na vzdělávání. Jako lektor a pedagog působím již šestnáctým rokem. Zaměřuji se na komunikační, prezentační a manažerské dovednosti a rétoriku.

Komunikace mě ale fascinovala už jako dítě. Mluvit před lidmi bylo mojí vášní dokonce už ve školce. Na každé besídce jsem údajně stála na pódiu a vyprávěla, zpívala nebo recitovala, ačkoli program ještě nezačal. Za oponu mě prý museli tahat.

Když jsem před lety dostala nabídku vést kurzy komunikace, chvíli jsem váhala. Ačkoli jsem v té době přednášela a školila, byla jsem certifikovanou lektorkou, tak mou prioritou byl jiný obor. „To Ti půjde výborně, máš talent, když školíš, je z Tebe jiný člověk, jinak mluvíš, jinak se pohybuješ.“ Kývla jsem.

Zhruba rok na to jsem dostala další nabídku – stát se lektorkou na VŠ. Předmět prezentační dovednosti byl z mého pohledu pro mě, jako lektora v pořádku, ale rétorika a komunikační dovednosti, mi připadalo trochu moc. Hlavně ta rétorika. „Prostě jim řekni, jak to děláš a je to.“

Začala jsem přemýšlet, jak to dělám a byl to tvrdý oříšek. Zjistila jsem, že nějak automaticky „překliknu,“ s tím jsem neměla problém. Já ne, ale většina studentů ano. Bylo jasné, že se necítí jako ryby ve vodě.

Rozhodla jsem se, že vypracuji způsob, pomocí kterého se naučí mluvit s lidmi a před lidmi. Věděla jsem, že systém musí mít jednoduché, ale pevné základy, aby opravdu fungoval.

Komunikaci jsem začala rozebírat do nejmenších detailů a pochopila, že je to učiněná věda. Předávala jsem studentům vše, co potřebovali, řešila jejich problémy a učila je i sebe.

Díky jejich chybám jsem pochopila, co všechno může být problematické a za to jim patří můj obrovský dík.

V průběhu let jsem vypracovala systém, díky kterému se klienti mluvení s druhými a hlavně před druhými přestanou obávat a mnozí si jej začnou užívat.

K tomu jsem později připojila práci s různými komunikačními typologiemi, aktivním nasloucháním a rozšířila tak nabídku toho, co je klíčem k úspěšné komunikaci.

Dosavadní lektorská praxe

FDV, nyní MPSV (2019)

Odborný lektor senior v rámci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

M.C.Triton (2013 – 2019)

Lektorská, metodická a poradenská činnost v rámci projektů ESF.

ÚMČ Praha 10 (2013 – 2014)

Lektorská a poradenská činnost v rámci projektu „Komplexní analytické, hodnoticí a poradenské aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů -  profi úřad Praha 10.“

Ministerstvo vnitra ČR (2014)

Lektorka Metodiky tvorby veřejných strategií v rámci projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení.“

ÚMČ Praha 9  (2014)

Lektorská a metodická činnost v rámci projektu „Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa Městské části Praha 9”. Realizace workshopů Systém hodnocení zaměstnanců, Adaptace zaměstnanců, Kompetenční model. Vypracování metodik na výše zmíněná témata.

MÚVS ČVUT (2010 – 2015)

Lektorka předmětů Prezentačních dovednosti a Rétorika a komunikační dovednosti. Vedoucí a oponentka bakalářských prací na témata vzdělávání zaměstnanců, vztahy na pracovišti, komunikace na pracovišti, mobbing a bossing, koučování, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců.

VFN v Praze (2006 – 2008)

Lektorka kurzů manažerských dovedností v rámci projektu Manažerská akademie VFN. Školená témata: Metody posuzování lidí, Komunikace na pracovišti včetně metod obrany proti manipulaci a mobbingu, Motivace, Koučování, Prevence a řešení konfliktu, Time management, Konstruktivní kritika, Vedení porad, Organizace a řízení, Řešení problému, Kreativita, Nedirektivní metody vedení lidí, Etiketa a společenské chování.

Learning society o.p.s. (2006 – 2008)

Lektorka kurzů Komunikace, Řízení podniku a Personální řízení.

VOŠ Podskalská - od 2006 dosud

Výuka předmětů Sociální komunikace, zahrnující rovněž interní komunikaci na pracovišti, Management včetně manažerské komunikace, motivace zaměstnanců a obrany proti manipulaci, Organizační chování a Marketing. Vedení absolventských prací na témata komunikační a prezentační dovednosti, konflikty a jejich řešení, delegování, time management, motivace, vzdělávání, firemní kultura, mobbing, vzdělávání zaměstnanců a handikepovaných zaměstnanců, sociální odpovědnost.

Vysoká škola regionálního rozvoje (2005 – 2006)

Lektor předmětu Základy managementu a marketingu.

Vzdělávání a rozvoj

Důstojné pracoviště (šikana na pracovišti - mobbing, bossing, staffing, chairing), FDV, 2019

Komunikační typologie, čtyři energie, Mark Džirasa, 2018

Reflexivní rozhovory, Aegea 2018

Vyjednávání a argumentace aneb umění přesvědčit a dosáhnout dohody -Evropské regionální centrum, 2017

Komunikace a co je za komunikací - Aegea 2017

NLP Practitioner New Code, International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming (Centrum systemiky a NLP), 2013, certifikace

NLP Practitioner, International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming (Centrum systemiky a NLP), 2013, osvědčení

Alternativní metody vyučování – nové možnosti, 1. LF UK, 2010, osvědčení, akreditace MŠMT

Dynamika bohatství, Expertis, 2010

Duševní odolnost, 1. LF UK, 2010, osvědčení, akreditace MŠMT

Artefiletika – letní škola (příběhy a lidé), NIDV – 2007, 2008, 2009, osvědčení

Certifikovaný lektor dalšího vzdělávání – kurz NIDV, obhajoba 2009, osvědčení, akreditace MŠMT

Facilitace workshopů a diskusí - Asociace mediáltorů, 2009, osvědčení

Situační vedení cesta k výkonu, Expertis, 2008

Životní koučing a směr na cestě osobního rozvoje, Noel Posus, 2008

VŠE, Doplňující pedagogické studium, Fakulta financí a účetnictví, ukončeno 2007, státní zkouška

Time management – Positiv, 2003, osvědčení

Silva mind control (Silvova metoda), kurz od Silva mind control, International, Inc., Laredo, Texas, USA, certifikace 1995

ČZU, Provozně ekonomická fakulta, Podniková ekonomika a management, 1992, ukončeno Ing.